منوی اصلی
نظرسنجی
نظر سنجی


خبرنامه
سایت های مرتبط
ستاد سرمایه گذاری استان همدان
سال 1399، سال «جهش تولید» ................... ثبت نام از کلیه سرمایه گذاران و مجریان طرحهای نیمه تمام، غیر فعال و طرحهای توسعه ای استان................آمادگی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان جهت مشاوره و تسهیل صدور مجوزها از طریق نمایندگان تام الاختیار........................سرمایه گذاران محترم در صورت داشتن هرگونه اعتراض نسبت به مراحل صدور مجوز فعالیت و بهره برداری می توانند اعتراض خود را کتبا به دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان اعلام نمایند.......

1ـ تهیه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی طرح
2ـ معرفی طرح از سوی وزارتخانه ذیربط به عنوان طرح اولویت دار
3ـ اخذ مصوبه شورای اقتصاد جهت طرح های دولتی
4ـ اخذ پذیرش عاملیت بانکی(پذیرش اولیه) از بانک های تجاری کشور
5ـ انعقاد قرارداد تجاری با پیمانکار و یا فروشنده خارجی
6ـ تأیید قرارداد تجاری توسط وزارتخانه ذیربط و تطبیق آن با قوانین ارزی توسط بانک عامل
7ـ  اخذ وثایق لازم توسط بانک عامل از متقاضیان بخش خصوصی
8ـ اخذ مجوزماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور جهت طرح های دولتی
9ـ اخذ گواهی مسدودی ارزی از بانک مرکزی
10ـ انعقاد قرارداد وام فیمابین بانک عامل و اعتبار دهنده خارجی
11ـ تدارک پیش پرداخت به میزان  15 درصد مبلغ قرارداد تجاری و سایر هزینه های جانبی
12ـ ارائه فهرست تجهیزات مورد نیاز خارجی (Vendor List) که به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد
13ـ معرفی پروژه به اعتبار دهنده خارجی
14ـ انعقاد موافقتنامه وام و صدور ضماتنامه مربوطه و نهایتاً گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک عامل و استفاده از تسهیلات 

امروز
جستجو
دیدنی های استان همدان
انتشارات
پنجره واحد سرمایه گذاری
اپلیکیشن اندروید مرکز خدمات سرمایه گذاری
آمار بازدید کنندگان