منوی اصلی
نظرسنجی
نظر سنجی


خبرنامه
سایت های مرتبط
ستاد سرمایه گذاری استان همدان
سال 1398، سال «رونق تولید» ................... ثبت نام از کلیه سرمایه گذاران و مجریان طرحهای نیمه تمام، غیر فعال و طرحهای توسعه ای استان................آمادگی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان جهت مشاوره و تسهیل صدور مجوزها از طریق نمایندگان تام الاختیار........................سرمایه گذاران محترم در صورت داشتن هرگونه اعتراض نسبت به مراحل صدور مجوز فعالیت و بهره برداری می توانند اعتراض خود را کتبا به دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان اعلام نمایند.......
کسب رتبه دوم خدمات الکترونیکی در بین تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور توسط سازمان سرمایه کذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
بر اساس آخرین ارزیابی و پایش صورت پذیرفته میان 105 دستگاه های اجرایی کشور  (دوره پنجم ارزیابی) و پس از بررسی وضعیت دو هزار ۲۰۰ خدمت و زیرخدمت در  دستگاه های مذکور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بهبود 6 رتبه ای نسبت به دوره قبل توانست به جایگاه دوم  در میان 105 دستگاه اجرایی دست پیدا کند. این سازمان با کسب حداکثر امتیاز در مراحل تعاملی، تراکنشی و مشارکتی و 95 درصد امتیاز در مراحل یکپارچگی و حضور در وب سطح بالایی از بلوغ الکترونیکی را به نمایش گذارد.
لازم به ذکر است در این سنجه، شاخص‌هایی نظیر امتیاز عمومی درگاه، حضور در وب، تعاملی بودن، تراکنشی با هدف تکمیل خدمت الکترونیکی و یکپارچگی با هدف تعاملات مبتنی بر یکپارچگی و مشارکتی بودن با هدف افزایش مشارکت عموم در تصمیمات دولت، به عنوان شاخص ها و مولفه های اثرگذار در برآیند رتبه سنجی، مورد بررسی و پایش قرار گرفته است.


امروز
جستجو
دیدنی های استان همدان
انتشارات
پنجره واحد سرمایه گذاری
اپلیکیشن اندروید مرکز خدمات سرمایه گذاری
آمار بازدید کنندگان