منوی اصلی
نظرسنجی
نظر سنجی


خبرنامه
سایت های مرتبط
ستاد سرمایه گذاری استان همدان
سال 1399، سال «جهش تولید» ................... ثبت نام از کلیه سرمایه گذاران و مجریان طرحهای نیمه تمام، غیر فعال و طرحهای توسعه ای استان................آمادگی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان جهت مشاوره و تسهیل صدور مجوزها از طریق نمایندگان تام الاختیار........................سرمایه گذاران محترم در صورت داشتن هرگونه اعتراض نسبت به مراحل صدور مجوز فعالیت و بهره برداری می توانند اعتراض خود را کتبا به دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان اعلام نمایند.......
در جلسه بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی استان همدان مطرح شد: آموزش و فرهنگ سازی از بسترهای موردنیاز سرمایه‌گذاری
جلسه بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی با حضور پور مجاهد معاون امور اقتصادی، عسگریان مدیر کل دفتر امور هماهنگی اقتصادی استانداری همدان و محمودی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در سالن جلسات استانداری برگزار گردید

محمودی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در این نشست با اشاره به آخرین وضعیت سرمایه گذاری خارجی در استان و عملکرد مرکز خدمات سرمایه گذاری  اداره کل گفت:به منظور افزایش کارایی و عملکرد استان در زمینه سرمایه گذاری خارجی، لازم است دستگاه های اجرایی استان هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند. وی ضمن تأاکید بر اهمیت شروع فرآیند سرمایه گذاری در استان اظهار داشت: کلیه امور مربوط به ارائه مشاوره های قبل، حین و بعد از سرمایه گذاری جهت اخذ مجوزهای لازم از طریق کارشناسان مستقر در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان انجام می شود.

پورمجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز در جلسه بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی استان ضمن تأکید بر آموزش و فرهنگ سازی از بسترهای موردنیاز سرمایه‌گذاری گفت: دستگاههای اجرایی در پیگیری امور مرتبط با سرمایه گذاری خارجی انسجام بیشتری داشته باشند.
✅هماهنگی های مورد نیاز در مرکز خدمات سرمایه گذاری متمرکز شود.
✅برای بهره برداری از پروژه های در دست انجام و تأمین اعتبارات زیر ساختی با تلاش مضاعف انجام شود.
✅زمینه سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی فراهم گردد.
✅سرمایه گذاری خارجی سبب توسعه اقتصادی کشور می شود.
✅با جذب سرمایه گذارخارجی می توان حلقه های مفقوده تولیدات استان را تکمیل کردو از این طریق توسعه اقتصادی استان افزایش خواهد یافت.
✅فرهنگ سازی در خصوص سرمایه گذاری خارجی لازم است.
✅جذب سرمایه گذار خارجی بدون ایجاد بسترهای مناسب محقق نمی شودلذا آموزش و فرهنگ سازی بسیار مهم است.امروز
جستجو
دیدنی های استان همدان
انتشارات
پنجره واحد سرمایه گذاری
اپلیکیشن اندروید مرکز خدمات سرمایه گذاری
آمار بازدید کنندگان