منوی اصلی
نظرسنجی
نظر شما


خبرنامه
سایت های مرتبط
ستاد سرمایه گذاری استان همدان
سال 1398، سال «رونق تولید» ................... ثبت نام از کلیه سرمایه گذاران و مجریان طرحهای نیمه تمام، غیر فعال و طرحهای توسعه ای استان................آمادگی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان همدان جهت مشاوره و تسهیل صدور مجوزها از طریق نمایندگان تام الاختیار........................سرمایه گذاران محترم در صورت داشتن هرگونه اعتراض نسبت به مراحل صدور مجوز فعالیت و بهره برداری می توانند اعتراض خود را کتبا به دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان اعلام نمایند.......
حضور پورمجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در چهارمین جلسه ستاد سرمایه گذاری استان همدان

در ایتدای این جلسه پورمجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان ضمن تسلیت ایام ماه محرم بر استفاده از ظرفیت شرکت های بومی استان جهت اجرای برنامه های همایش سرمایه گذاری استانتأکید نمود. وی همچنین افزود: تسریع در روند امور مربوط به سرمایه گذاری در بخش های مختلف سرلوحه کارها قرار گیرد.

پورمجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان ضمن اشاره به حمایت های همه جانبه استاندار همدان خاطرنشان کرد: زمینه های جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در استان همدان مهیا است و بهبود وضعیت اقتصادی استان همت همه جانبه همه مدیران دستگاه های اجرایی استان را می طلبد.

امروز
جستجو
دیدنی های استان همدان
انتشارات
پنجره واحد سرمایه گذاری
اپلیکیشن اندروید مرکز خدمات سرمایه گذاری
آمار بازدید کنندگان